Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Mangala Rajput

Others

3  

Mangala Rajput

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
4


पक्षाला विचारा

किती ओढ पावसाची

त्याला नाही

तोड कशाची-१


बळीराजाला विचारावे

किती ओढ पावसाची

शेती ,उदरनिर्वाहासाठी

त्याला गरज असते पावसाची-२


मजुरांना विचारावे

किती ओढ पावसाची

शेतीवरच पोटे भरतात

शेतमजुरांची-३


पशुपालन कर्त्यांना विचारावे

 किती ओढ पावसाची 

गुरांच्या चाऱ्यासाठी ,व्यवसायासाठी

गरज असते पावसाची -४


पावसाविना करपते पिक ज्यांचे

गरज असते पाण्याच्या थेंबांची 

त्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना विचारावे

किती ओढ पावसाची-५


पाऊस येताच मोर नाचतो थुईथुई

शेतकऱ्यांनाही उकळी फुटते आनंदाची

सारी सृष्टीच फुलते ,होते नवलाई

त्या वेळेला वाटते किती महत्वाची ओढ पावसाची-६


Rate this content
Log in