Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

vishwanath shirdhonkar

Others


4  

vishwanath shirdhonkar

Others


"नुसतच कविता लिहिणं !

"नुसतच कविता लिहिणं !

1 min 18 1 min 18

शब्द वेडया भावनांना कल्पनेचा नाद असू दे

कळू दे जगाला तुझं नुसतच कविता लिहिणं                                                                 


अलंकारांची फुलं उधळ, शृंगाराचे मोती सजू दे

कळू दे जगाला तुझं नुसतच कविता लिहिणं


दु:खाचे पाढे वाच अन वेदनांच्या कथा असू दे

कळू दे जगाला तुझं नुसतच कविता लिहिणं


कवितेला तुझी कीव यावी ती परी बनून येऊ दे

कळू दे जगाला तुझं नुसतच कविता लिहिणं!!


लेखणी तुझी मोलाची मेणाचीच तलवार असू दे

कळू दे जगाला तुझं नुसतच कविता लिहिणं 


त्या चुरगळलेल्या कागदात तुझे अश्रूही दिसू दे

कळू दे जगाला तुझं नुसतंच कविता लिहिणRate this content
Log in