Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

vishwanath shirdhonkar

Others

3  

vishwanath shirdhonkar

Others

कबूल !

कबूल !

1 min
22


जाता जाता हसू आलं तर कबूल  

हसता-खेळता मरण आलं तर कबूल ! 


कोणतीही असो परीक्षा जगण्याची 

तुझ्या मिठीत मरण आलं तर कबूल !


देहाने का भोगावी सतत सर्व शिक्षा 

अतृप्त आसक्त मनाला मरण आलं तर कबूल ! 


कातडीने झिजावे अन झरे फुटावे घामाचे 

आत्म्यालाहि झिजता आलं तर कबूल ! 


आता किती वाट बघावी प्रसिद्धीची 

उजेडातच मरण आलं तर कबूल !

माणसासारखं जगता आलं तर कबूल Rate this content
Log in