Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Sushma good Chavan

Others

3  

Sushma good Chavan

Others

निसर्ग

निसर्ग

1 min
12.2K


खेळू नका माझ्याशी

निसर्ग सांगत आहे,

बेरीज, वजाबाकी

मला पण येत आहे.


तुम्ही खेळता झाडाशी

मी पाऊस करतो वजा,

उषण्ते चि करतो बेरीज

मग काय होते बघा.


आटून जातील नदी नाले

वाहणार नाही शुध्द वारे,

पाण्या साठी वणवण होईल 

समृद्धी मग कशी येईल. 


एक दिवस मागतो मी

हिशोब सारे,

येते वादळ वाहते वारे,

पण्यात बुडवतो मि सारे .


निसर्ग आहे मी

सहजा, सहजी चिडत नाही,

पण कोपलो जर मी,

मग कोणालाच सोडत नाही  


Rate this content
Log in