Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manasi Wavade

Abstract Inspirational

3  

Manasi Wavade

Abstract Inspirational

मुंबईकर सदा सुखी

मुंबईकर सदा सुखी

1 min
11.7K


लिहिणं सोप्प आहे,

कारण जगणं कठीण आहे.

सगळच सरळ असतं,

तर सांगायला वेगळं माझ्याकडे काहीच नसतं.


तो तुझ्या वाकड्यात शिरला नसता,

तर मी प्रतिसादाबद्दल काय बोलले असते,

सगळेच लाडी गोडीने राहिले असते,

तर अट्टाहास आणि प्रयास ह्यांना मोल कसले?


जगण्याचे गुपित शोधण्यात गुंतायला,

जगण्यात काही गुपित आहे,

असे तर वाटायला हवे.


लिहिणं सोप्प आहे,

कारण जगणं कठीण आहे.

सगळच सरळ असतं,

तर सांगायला वेगळं माझ्याकडे काहीच नसतं.


Rate this content
Log in