Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

Mrs. Mangla Borkar

Others

3  

Mrs. Mangla Borkar

Others

मन हळव असतं

मन हळव असतं

1 min
702


मन , हळव असतं                        

त्याला कधीच काही                          

कळत नसतं . . . . . . . . . . . . . . . . . 

कळत असतं पण ,                          

ते वळत नसतं . . . . . . . . . . . . . . . . .                

वळत असतं पण ,                           

दिसत नसतं . . . . . . . . . . . . . . . . . .              

सगळ दिसत असतं पण ,                       

पहायच नसतं . . . . . . . . . . . . . . . . . 

पहायच असतं पण ,                         

कळून घ्यायच नसतं . . . . . . . . . . . . . 

कळून घ्यायच नसतं                          

कारण ते फक्त हळवच असतं . . . . . . . . !!


Rate this content
Log in