Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Drop in the Ocean

Others

4.0  

Drop in the Ocean

Others

मी आणि माझा एकांत

मी आणि माझा एकांत

1 min
714


मला खुप काही सांगायचे आहे,

घुसमटलेला श्र्वास मोकळा करायचा आहे.

माझ्या मनात उफळलेले वादळ कोण शांत करील ?,

माझी अनफिल्टर गोष्ट कोण ऐकून घेईल ?.


जगापासून मी लपवलेली माझी प्रतिमा, 

दाखवेल का कोणी त्याच्या नयनांत ?.

किस्से कडू गोड अंतःकरणी पुष्कळ जमा,

ते ऐकण्यास , कोणी शोधेल का मला माझ्या एकांतात ?.


मी वाट त्याची आजवर पाहते,

तोवर मी स्वतःतच रमते.

तुला सांगण्याच्या गोष्टी सध्या ठेवले आहेत गाठोड्यात,

मी आणि माझा एंकात शिकतो आहोत जीवन तुझ्याविना जगण्यात.


Rate this content
Log in