Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Anuradha Upase

Others

4  

Anuradha Upase

Others

लेक माझी होशील का

लेक माझी होशील का

1 min
200


येशील लक्ष्मीच्या पावलांनी

माप ओलांडून घरात,

सुन म्हणुन आलीस तरी

लेक माझी होशील का?

तुझ्याच रूपात पाहते


तुझ्याच रूपात पाहते

लेकीस मी सदा

माया मुलीची देवून

आनंदी ठेवीन सर्वदा


मन जरी वेगळी आपली

एकमेकां समजून घेवूत

माय लेकी सारख

दोघी मिळून राहत जावूत


सुन नव्हे कन्या माझी

जेवढ माझ प्रेम मुलावर

थोडस जासतच तुला

लक्ष मात्र ठेव संसारावर


घरट्याकडे ही लक्ष

असु देत बाळा

सुन म्हणुन आलीस

तरी लेक बनून रहा


Rate this content
Log in