Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

shraddha patil

Others

4  

shraddha patil

Others

कविता

कविता

1 min
23.4K


पहिली माझी ओवी गं

    डॉक्टरांच्या सेवेला

       लोकांची मनापासून 

          सेवा हो करण्याला ।।१।।


दुसरी माझी ओवी गं

     पोलिस बांधवांना

      लोकांच्या सुरक्षेचा

           वसा त्यांनी घेतला ।।२।।


तिसरी माझी ओवी गं

       दानवीर लोकांना

       माणुसकीच्या भावनेतूूूून

           मदत करण्याला ।।३।।


चौथी माझी ओवी गं

     शासनाच्या धोरणाला

         लोकांच्या जीवाचा

          विचार करण्याला ।।४।।


पाचवी माझी ओवी गं

      स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना

          जीव धोक्यात घालून

        त्यांच्या स्वच्छता करण्याला।।५।।


 सहावी माझी ओवी गं

        सोशल मीडियाला

        कोरोनाच्या काळातही

          जनजागृती करण्याला ।।६।।


 सातवी माझी गं

   आरोग्य सेतू ॲप ला

      कोरोनाच्या संकटापासून

        लोकांना सावध करण्याला ।।७।।


आठवी ओवी गायिली

  माझ्या बंधू आणिभगिनींना

     नियम पाळून, काळजी घेऊन 

             विजयी होण्याला।। ८।।


Rate this content
Log in