Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

parth Kamble

Others

3  

parth Kamble

Others

कल्पना

कल्पना

1 min
121


सूचते आहे खूप काही 

पण लिहिता येत नाही

शब्दरूपी भावनांना

मांडता येत नाही 


लिहिण्याचा बेत केेेेला 

तर काहीच आठवत नाही 

लिहिता लिहिता विचार केला 

तर शब्द जूळणी होत नाही 


सूचता सूचता सूचेल काही 

असे मजला वाटत असे 

शब्दांच्या त्या निखळ जलाचे 

मनी वाहत जणू पाट जसे 


मनी जणू कधी विचार येतो 

हे शब्दगाणे असेच का 

हे गीत लिहिण्याचा बेत करता 

लिहिताना ते आठवेच ना 


सूचता सूचता सूचत नव्हते 

घेता हाती लेखणी 

कशी होतेे निर्मिती कवितांची 

लेखकाच्या त्या मनी 


सूचण्याला ही सूचना आहे 

तू कधीही सुचू नको 

सूचता सूचता लिहिण्या बसता 

कधी मनी तू विरू नको 


Rate this content
Log in