Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Rama Khatavkar

Others

3  

Rama Khatavkar

Others

खेळिया

खेळिया

1 min
11.7K


खेळगडी आला| जीव हा लावला|

खेळ हा मांडला| संसाराचा||१||


आधी पडे कोडे| मग उलगडे|

गाडा गडगडे| पुढे पुढे||२||


मिळे कधी फळ| कधी हारे बळ|

आहे सारा खेळ| संचिताचा||३||


जीव आणि काया| ब्रह्म आणि माया||

कोण हा खेळिया| खेळवितो||४||


Rate this content
Log in