Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

AJAY Surwade

Tragedy Inspirational

3  

AJAY Surwade

Tragedy Inspirational

का गेलीस आई सोडून तू मला

का गेलीस आई सोडून तू मला

1 min
159


का गेलीस आई सोडून तू मला 

रडता रडता डोळे झाले ओले

कोण पूसेल माझे अश्रूचे थेंब सारे


तुझी प्रतिमा दिसलीस जेव्हा 

प्रेमात पडलो मी तुझ्या

गायीच्या वासराला बघून 

ध्यान येते गं तुझे मला 


न कोणीच शिकवलं मला 

न कोणीच लावलं वळण 

पाटीच्या लेखणीकडे बघून

आठवते आई तू मला 


तहानेने व्याकुळ झाला जीव

जग सारे सुने वाटे मला 

भाकरीच्या ताटाकडे बघितल्यावर

आठवते आई तू मला 


एखाद्याला एखाद्याची 

आई हाक मारते 

त्याच क्षणी मी थबकतो 

आणि आठवते आई तू मला 


मला सोडून जाण्याच्या आगोदर 

थोडा पण विचार केला नाही 

तुला जगायचंच नव्हतं तर

मला जन्म घेण्याच्या आगोदर 

घोटून का टाकले नाही


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy