Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Maleka Shaikh

Inspirational

3  

Maleka Shaikh

Inspirational

धडपड

धडपड

1 min
141


धडपड रोजच चाले 

बापाची माती संग, 

राब-राब राबतो तरी 

बदलेना जी़वन रंग! 


धडपड रोजच चाले 

आईची कन्येसाठी, 

संस्कार, शिक्षण आणि

स्वसंरक्षण करण्यासाठी!


धडपड रोजच चाले 

कामगार, मजुरांची,

निराधार, बेकारांची

पोट नित्य भरण्याची!


धडपड रोजच चाले 

जीवन जगण्यासाठी, 

आपलेच ओढती पाय

मागे राहण्यासाठी!


धडपड रोजच चाले 

माणसाची माणसासाठी, 

माणुसकीचे जपू या नाते 

विश्वबंधुत्व जपण्यासाठी!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational