Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

swati bhadre

Others

3.6  

swati bhadre

Others

बोल काही..

बोल काही..

1 min
24


एकवार फिरुनी मजला हाक तु मारुनी जा,.        

तुझिया मनीचे दुःख सारे ह्या मनी पेरुनी जा. 


आठवुनी बघ रूपेरी त्या क्षणांचे गालिचे,

शल्य जे बोचरे प्रिया रे विसर ते सारुनी जा.


हात घे हातात माझा नजर दे नजरेस या,         

मोहुनी जा या क्षणाला अन् मला भारुनी जा.       


ही अनामिक शांतता जिवघेणी वाटते,

जिंदगी आभास आणि शून्य मजला भासते, 


बोल काही राजसा तू मला तारुनी जा..

तुझिया मनीचे दुःख सारे ह्या मनी पेरुनी जा..


Rate this content
Log in