Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

अक्षय अपर्णा अनंत काजारे

Others

3  

अक्षय अपर्णा अनंत काजारे

Others

आयशीच आणि पोराचं पिरेम

आयशीच आणि पोराचं पिरेम

1 min
11.6K


अहो.. जल्ला कसा सांगू तुमाला ह्या

आयशीच आणि लाडक्या पोराचं पिरेम

स्वतःच्या पोटच्या पोराला कुरवाळनारी

लाडाने जवळ घेणारं हे आयशीच पिरेम.....!!


अहो पोराला लहानाचा मोठा केलान

आयशीन ह्या हाताचा पालना करून

बावा बावा म्हणत एक घास भरवला

फिरवत पोराला सर्वकडं यंगवर घेऊन.....!!


बाबु म्हणून पिरिमान पोराला हाक मारी

खेळायला बावाला पानाचा बैंल बनवून देई

पोरानं मस्ती केलान तर धबोका माञ देई

रडायला लागल्यावर गोड बोलून जवल घेई.....!!


यग यग गाई यग हे गाणं आवडीनं म्हणायची

थोपटून थोपटून पोराला हळूच झोपवायची

पोराला कधी तरी पिरिमान बाबो बोलायची

बाबोला आंघोळी घालताना साबू लावायची.....!!


म्हणायची बाबो माझा मोठा होऊन नाव काडील

मोठा होऊन पोर माझा मला भरपुर कमवून देईल

अहो आयशीच आणि पोराचं हे पिरेमच लाय भारी

तिला माहिती हाय की पोरं माझा उंच भरारी घेईल.....!!


Rate this content
Log in