Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

nayan nayan

Others

4.1  

nayan nayan

Others

आता या क्षणाला

आता या क्षणाला

1 min
11.7K


आता या क्षणाला 

कैद वाटतं करावसं

कधी वाटतं सैल सोडवसं

आता या क्षणाला..


या क्षणाचे सोबती

असतील निव्वळ आपुले जगत

असेल किंवा नसेल सुद्धा ध्यास जगण्याचा

आता या क्षणाला...


असतील कुणी हसत

असतील कुणी रडत

तर असतील कुणी हसता हसता रडत

आता या क्षणाला


असतील कुणी मजेत

असेल कुणी सजेत

तर असतील कुणी माजात

आता या क्षणाला...


मनी असेल कुणाच्या संशय

किंवा निव्वळ चेहऱ्यावर हासू

का उगाच असेल नसेल उद्रेक मनाचा

आता या क्षणाला...


असेल कुणी प्रचंड व्यस्त

असेल कुणी उगाच त्रस्त

असेल कुणी खरा तर असेल कुणी खोटा खोटा मस्त

आता या क्षणाला...


असेल कुणी खरं तुमच्यासाठी

असेल करीत कुणी खोटी स्तुती

चेहऱ्यावरच्या हसण्या रडण्याचा अंदाज नसे काही

आता या क्षणाला...


असेल कुणी निवांत कुशीत

असेल कुणी वाम कुक्षीत

असेल कुणी निपचित बिन श्वासाचा 

आता या क्षणाला...


देत असेल कुणी ढेकर

कुणा दिसेनाशी असेल भाकर

इतरत्र पसरले असतील कैक घास

आता या क्षणाला...


असतील कुणी संमेलनात

कुणी असतील संभोगात

ती आक्रस आंदोलने आहेत अजूनही पडून

आता या क्षणाला...


असेल कुणी कर्जाच्या खाईत

असेल कुणी मिळकतीच्या घाईत

ओढाताण दोघांची जिवापेक्षा फार

आता या क्षणाला...


कुणी नसेल बंदिस्त बंद असूनही 

कुणी असेल बंदिस्त बंद नसूनही.

तरीही जगायचे कळलेच नाही

इतके सार असूनही

आता या क्षणाला....


अनुभव येतो जगायचा

क्षणांवराती तऱ्हे तऱ्हेचा

केवळ लोक लज्जा म्हणून सारं

जगणं सोडू आता या क्षणाला...


खरच मन मोकळ वाटतंय का

आता या क्षणाला

का उगाच हुरहूर माझ्या मनाची

आता या क्षणाला...


क्षण ही कंटाळला असेल

आता या क्षणाला

का , क्षणात सारे विसरून, पुन्हा असेल सजला

आता या क्षणाला.....Rate this content
Log in