ಕರೊನಾ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಾಯಕ ಕವಿತೆ ರೂಪಕ ನಾನೋರ್ವ ಕವಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪೋಷಿಸಿದೆ ಸ್ವಂತಿಗೆ ಸಾಕೇತ್ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಜೀವನ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕ

Kannada Others Poems