ಕನ್ನಡ ಅಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನ ಅಪ್ಸರೆ ಅಪ್ಪ ಮುಗ್ಧತೆ ಆಸರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾಮಧೇನು ಎದೆಹಾಲು ಸಂಗೀತ ಸಂತಸ ಮನೋಹರ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ನೇಹದ