Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Harish T H

Others

4  

Harish T H

Others

ಭೂತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು

ಭೂತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು

1 min
14


ಮಳೆರಾಯನ ಸಾನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ

ಭೂತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಾಯಿತು ಬರಡು.

ಪಯಿರು ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಸಾಲದೆ

ಕಾಣಿಯಾಲನ ಬದುಕಾಯಿತು ಕುರುಡು.


ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ

ಜೀವನವಾಯಿತು ಅದೋಗತಿ.

ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಬದುಕಿನ್ನು

ಪರದಾಟದ-ನರಳಾಟದ ಫಜೀತಿ.


ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರೆ ಇದೆ ಗತಿ 

ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕು ಇನ್ನಾದರು.

ಅರಿಯದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾರಿ 

ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರು.


ಓ ನಿಸರ್ಗವೇ ಮುನಿಸು ತೊರೆದು ಮನ್ನಿಸು

ಮೂರ್ಖ ಜನರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು.

ದಯಮಾಡಿ ಮಳೆರಾಯನ ದಯಪಾಲಿಸಿ

ಭರ್ತಿಮಾಡು ಭೂತಾಯಿಯ ಮಡಿಲನ್ನು.

   


Rate this content
Log in