Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Harish T H

Others

3  

Harish T H

Others

ಬಾಂಧವ್ಯ

ಬಾಂಧವ್ಯ

1 min
20ಓರ್ವ ಧರಿತ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸುತರು

ಅವರೇ ಅಹಸ್ಕರ ಹಾಗು ಶಶಧರ.

ಭೇದ ಭಾವ ತೋರದ ಹೆತ್ತ ಮಡಿಲೇ

ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂದಿರ.


ಅಗ್ರಜನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಶಶಧರ ಹೇಳಿದನು.

ಅನುಜನೇ ಸಮರ್ಥಕನೆಂದು ಅಹಸ್ಕರ ಹೇಳಿದನು.

ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಳು ಧರಿತ್ರಿಯು.

ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡು ಜನನಿಯ ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕವು.

     


Rate this content
Log in