કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : drama

who was in read more

3     379    9    1089

Mother read more

2     407    38    61

બા
© Sapana Vijapura

Children Stories Drama

Warmth of the love for read more

1     224    26    388

ભ્રષ્ટાચાર
© Prakruti Shah

Children Stories Drama +1

study and read more

2     341    10    1088

A Journey Through the Evolution of 5000 Year Old Traditions in 500 pages

birds and read more

1     269    6    2631

And his read more

1     269    1    1758

To help read more

2     775    55    10

We should not neglect our read more

15     610    30    20

પોલીસે જ માહિતી આપતા કહ્યું કે ક્રિષા પટેલ તમારી ડૉટર છે? હુક્કા બારમાં કોઈ છોકરા read more

4     14.6K    21    347

હલકટ
© Anil Dave

Drama Tragedy +1

the man who read more

3     405    51    21

ના કોઈ મોજશોખ, ના કોઈ ખાસ ઈચ્છાઓ, ના તૈયાર થવાનું. લગ્ન પ્રસંગે કે ક્યાંય બહાર read more

11     606    37    62

અક્ષતે તેમને જ એક થેલી આપી હતી એવું કહ્યું....પણ તે ફરી કેમ ગયા એ ખબર ના read more

5     199    49    154

બસ વિધિ પતવાની હવે ફક્ત પાંચ મિનિટ ની વાર છે....આખી વિધિ પર પાણી ફરી વળવાનુ છે એ read more

6     149    49    154

Friendship of animal read more

4     450    36    65

આ વાક્ય સાંભળતા જ તેમના મોઢાના હાવભાવ બદલાઈ ગયા...તે દુ:ખી થયા હોય એવું read more

7     197    46    157

Love or read more

2     307    51    69

રૂહી : હું એમ જ કહું છું એ જોઈને મને પણ નવાઈ લાગી. એ તો કેયાને ઓળખતી પણ નથી આખી read more

5     244    43    159

Techniques to be read more

5     14.3K    30    342

A tale of the read more

6     14.4K    25    391

Will they read more

3     367    39    72

લીમડો
© Rena piyush

Crime Drama +1

Childhood friends and their story...of read more

4     15.5K    25    251

India's biggest ever writing challenge for all college students across streams and geographies.

A comedy incidence of a read more

2     4.6K    10    428

a thrilling read more

4     539    54    84

રૂહીનુ મન આજે કંઈક અલગ જ દિશામાં ચાલી રહ્યું છે....તે આજે સામે ચાલીને આત્માને read more

4     296    41    161

An evening with self and thoughts to take decision...of read more

3     14.2K    17    665

'ધર્મ થકી પ્રેમનું શિક્ષણ આપવું કપરું ખરું ; પણ પ્રેમ થકી ધર્મ પણ કેવો સહેલાઈથી read more

8     554    48    86

અખિલેશે પોતાની સીટ પર બેસીને આ પ્રોગ્રામ કેવી રીતે સક્સેસફૂલ બનાવવો તેના માટેની read more

6     249    45    158

A thrilling read more

13     812    60    87

Family love read more

6     494    31    128

When he admitted that.. the read more

11     317    1    493