કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : classics

'દીવાલ'
© kusum kundaria

Children Stories Classics

love for the big read more

5     418    18    354

વારસો
© kusum kundaria

Children Stories Classics

આપણો વારસો સાચવવો જોઈએ, આજે તે શહીદ થયા હતાં એ તારીખ છે. એમ કહી રિહાનની મમ્મીએ read more

1     391    1    1596

Mother of the read more

1     1.5K    73    3

'અફઘાનિસ્તાન માં તેમણે લશ્કરી અભિયાનો ચલાવી, ભારતમાં પ્રવેશતા હુમલાખોરોનાં પ્રવાહ ને read more

5     540    56    22

India's biggest ever writing challenge for all college students across streams and geographies.

કપડાં અને વિચારો પરથી ધૂળ ખંખેરતા એ હવે મહાત્મા ગાંધી હતા. હાથમાં ધીરે ધીરે બિસ્તરા read more

1     636    52    15

such a .... !!!! only women can understand the read more

9     491    2    57

સ્ત્રી
© Sapana Vijapura

Classics Inspirational +1

daughter or read more

6     1.1K    39    19

Dream and read more

4     483    56    22

A nice story read more

2     645    58    28

ચકીબેન
© Rohit Kapadia

Children Classics

the song, love and lots of read more

2     603    56    18

comedy or read more

1     491    53    24

on the sea shore.. here you go.. you will love read more

12     322    9    38

about the doctor read more

12     414    20    255

'પોતાના મગજમાં ઉદ્ભવેલો વિચાર કે નવો સ્પાર્ક યાદ રહી જાય એ માટે ક્યાંક લખી રાખવું read more

9     476    44    42

બંધ બારણે
© Bindya Jani

Classics Inspirational +1

Son or daughter. . read more

1     537    25    65

૧૦૮
© Dilip Ghasvala

Children Classics +1

what an incidence !! he read more

1     486    56    48

what a terrific insidence created with words and read more

6     477    25    75

Family love read more

6     494    31    131

When he admitted that.. the read more

11     317    1    499

Very inspiring read more

3     817    36    63

faith in read more

2     231    28    147

u- turn? for to do the work... read more

1     407    22    185

Must read for read more

4     566    29    83

A Journey Through the Evolution of 5000 Year Old Traditions in 500 pages

1     423    40    195

Rainy days read more

6     485    49    215

તેની ગુંજ આજે પણ ગૌરીના કાને સંભળાઈ રહી read more

3     229    26    236

sharpen your axe every day..to reach your goal of read more

2     300    7    245

Value of words can creat the read more

9     374    2    622

આયુર્વેદના પૂજનીય દેવતા ધન્વંતરિ પ્રાગટ્ય - read more

2     21.0K    8    1136

lots of love and good wishes for the mother!!!! words can create pain or pain crates read more

6     3.5K    12    298