Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ચૈતન્ય જોષી

Inspirational

3  

ચૈતન્ય જોષી

Inspirational

સફર

સફર

1 min
202


મનથી આત્મા સુધીની સફર આપણી,

હોય પરમાત્મા સુધીની સફર આપણી,


હર્ષ શોકના દ્વંદ્વ વારેઘડીએ સતાવતા,

કદીક અણગમા સુધીની સફર આપણી,


ના મળતું ઈપ્સિત હરવખ્તે હરકોઈને,

તમસથી શમ્મા સુધીની સફર આપણી,


આખરે પરમ લક્ષ્ય જીવનું શિવ સુધી,

ઉધારથી જમા સુધીની સફર આપણી.


Rate this content
Log in