Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

ABHIJIT KHER

Others

3  

ABHIJIT KHER

Others

સમંદર કી લહેરે

સમંદર કી લહેરે

1 min
256


દરેકે શાંતિ અને વિનાશ એમ બંનેનું,

મહત્વ સમજવું જોઈએ, 

નહિ તો શ્રી કૃષ્ણની જેમ,

હથિયાર નહિ ઉઠાવાની પ્રતિજ્ઞા તૂટતી રહેશે.


મે તો સમંદર કે કિનારે બેઠા;

શાંત લહેરો કો;

અપને દિલ મે ઉઠતી લહેરો સે;

જોડ રહા થા;


એક અજબ સી ચારો તરફ સે;

ખુદાઈ શાંતિ થી;

"ખેર" મગર કોઈ જરજલે કી;

ઉમિદ બેઠા થા;

કાશ ઉસે સુનામી કે ખોફ કા;

અંદાજા ના હો !"


Rate this content
Log in