Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dhrumil Jani

Children Stories Drama

3  

Dhrumil Jani

Children Stories Drama

નાચ બતાવે મોર રે

નાચ બતાવે મોર રે

1 min
562


ઉમડ ઘુમડ થઈ વાદળ આવ્યા,

પવને મચાવ્યો શોર રે,

મસ્તીમાં રમે ને ગાય,

નાચ બતાવે મોર રે,


વાદળ ગરજે, વિજળી ચમકે,

મેઘાનું છે જોર રે,

મસ્તીમાં રમે ને ગાય,

નાચ બતાવે મોર રે,


ફર ફર ફર ફર પાંખ ફેલાવે,

રંગોની છે છોળ રે,

મસ્તીમાં રમે ને ગાય,

નાચ બતાવે મોર રે,


માથે કલગી શોભે એના,

ચિતડાનો છે ચોર રે,

મસ્તીમાં રમે ને ગાય,

નાચ બતાવે મોર રે.


Rate this content
Log in