Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.

Dhrumil Jani

Children Stories Drama


3  

Dhrumil Jani

Children Stories Drama


નાચ બતાવે મોર રે

નાચ બતાવે મોર રે

1 min 530 1 min 530

ઉમડ ઘુમડ થઈ વાદળ આવ્યા,

પવને મચાવ્યો શોર રે,

મસ્તીમાં રમે ને ગાય,

નાચ બતાવે મોર રે,


વાદળ ગરજે, વિજળી ચમકે,

મેઘાનું છે જોર રે,

મસ્તીમાં રમે ને ગાય,

નાચ બતાવે મોર રે,


ફર ફર ફર ફર પાંખ ફેલાવે,

રંગોની છે છોળ રે,

મસ્તીમાં રમે ને ગાય,

નાચ બતાવે મોર રે,


માથે કલગી શોભે એના,

ચિતડાનો છે ચોર રે,

મસ્તીમાં રમે ને ગાય,

નાચ બતાવે મોર રે.


Rate this content
Log in