Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ચૈતન્ય જોષી

Others

3  

ચૈતન્ય જોષી

Others

લોકડાઉને

લોકડાઉને

1 min
329


મહત્ત્વ ઘરનું સમજાવી દીધું લોકડાઉને.

સલામતીનું પગલું ખરું લીધું લોકડાઉને.


સમજાયું કે દુનિયાનો છેડો ઘર આખરે,

ક્ષણભંગુર દેહનું જ્ઞાન લાધ્યું લોકડાઉને.


મળતા થયા સૌ ફોનના માધ્યમ થકીને,

'નમસ્તે' મુખે સહજતાથી કીધું લોકડાઉને.


દીપપ્રાગટ્યને થાળીનાદે આત્મવિશ્વાસને,

શરણ પ્રભુનું સ્વીકાર્યું સીધું લોકડાઉને.


મીઠી મૂંઝવણ તોય સલામત ગમનારી છે,

ઘરબંધીનું જાણે કે વિષ પીધું લોકડાઉને.


વધી પરસ્પર આત્મીયતા ઘરહાજરીમાં, 

જાણે કોઈએ રક્ષાકવચ ચીંધ્યું લોકડાઉને.


અણગમતા અતિથીને મ્હાત કરે છે જે,

રખેને કોરોનાને તો તીર તાક્યું લોકડાઉને.


ધન્ય હો નરાણાં ઇન્દ્ર આપને કોટિકોટિ,

જીવરક્ષા કાજે જે કદમ ભર્યું લોકડાઉને.


Rate this content
Log in