Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Bina Majithia

Children Stories


4.0  

Bina Majithia

Children Stories


ઘર

ઘર

1 min 335 1 min 335

તારું ઘર એ જ મારું ઘર,

જાણે એ તો ઈશ્વરનું ઘર.


રખડું ભટકું પાછી આવું,

ધરતીનો છેડો મારું ઘર.


તું, હું ને?...'ને પા પા પગલી,

સૌ ને માટે એ અમારું ઘર.


મારા હ્રદયનો ખૂણેખૂણો,

આજીવન માટે તારું ઘર.


આવાસ, નિવાસ કે મકાન કહો,

ધરતીનો ખોળો સાચું ઘર.


Rate this content
Log in