Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ચૈતન્ય જોષી

Romance

4  

ચૈતન્ય જોષી

Romance

દિલની વાતો

દિલની વાતો

1 min
23.3K


દરેકને કહી શકાતી નથી દિલની વાતો,

તેમ છતાંય છૂપાતી નથી દિલની વાતો.


લાગી જાય સવામણનું તાળું મિલને,

વાણી વદી શકતી નથી દિલની વાતો.


ઘાયલની ગતિ સલામત શું જાણતો ?

અંતરે સહી શકાતી નથી દિલની વાતો.


દિલની વેદના મન બિચારું શું સમજે !

પીડા આપી શમતી નથી દિલની વાતો.


કેવું અડવીતરું એવું ચહે જે ન મળતું, 

એને દયા કદી ખપતી નથી દિલની વાતો.


Rate this content
Log in