Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ચૈતન્ય જોષી

Inspirational

3  

ચૈતન્ય જોષી

Inspirational

દગાખોર

દગાખોર

1 min
356


દગો કરનાર ક્યારેય સુખી થતા નથી,

ને છેતરનાર ક્યારેય સુખી થતા નથી.


ઈન્સાનિયતના નિયમો નેવે મૂકે પછી,

પાપ કમાનાર ક્યારેય સુખી થતા નથી.


વિશ્વાસે વહાણ ચાલતાં એક કાળમાં, 

ભરોસો તોડનાર ક્યારેય સુખી થતા નથી.


અહીંનું કરેલું અહીં જ ભોગવવું પડે,

સત્ય છૂપાવનાર ક્યારેય સુખી થતા નથી.


" હાય " ગરીબની ક્યારેય અફર ન જાતી,

પુણ્યને ભૂલનાર ક્યારેય સુખી થતા નથી.


Rate this content
Log in