Meerabai Sant

Others


0  

Meerabai Sant

Others


ચલો મન ગંગા-જમુના તીર

ચલો મન ગંગા-જમુના તીર

1 min 171 1 min 171

ચલો મન ગંગા-જમુના તીર

.

ગંગા જમના નિરમલ પાણી, શીતલ હોત શરીર,

બંસી બજાવત ગાવત કાન્હો, સંગ લિયે બલવીર ...

ચલો મન ગંગા-જમુના તીર

મોર મુગુટ પીતાંબર સોહે, કુંડલ ઝળકત હીર,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમલ પર શીર ...

ચલો મન ગંગા-જમુના તીર


Rate this content
Log in