Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kaushik Dave

Abstract

3  

Kaushik Dave

Abstract

અધૂરૂ જ્ઞાન

અધૂરૂ જ્ઞાન

1 min
263


ઊભરો જલદી જલદી, ઠલવાઈ જાય છે,

કોમળતા પણ હવે, કરમાઇ જાય છે,


કોમેન્ટમાં ભાષા, હવે ભૂલાઇ જાય છે,

નેગેટિવ વિચારો, હવે છવાઇ જાય છે,


અધૂરા જ્ઞાને લોકો, અટવાઈ જાય છે,

ભારતનો ઇતિહાસ પણ, ભૂલી જાય છે!


અહમથી અપમાન, કરતો જાય છે,

આ અહમથી જ, માનવીનું પતન થતું જાય છે.


Rate this content
Log in