Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

धोरण

धोरण

1 min 116 1 min 116

बाप द्यायचा दाखला

धोरणी माणसांचा

जेव्हा काकरं सोडून चालायचा

माझ्यातला बैल


नाहीच आला काबूत तर

टोचायचा पुराणीनं

आणायचा वठणीवर 

ठरलेलं विश्वासाचं सूत्र

परंपरेन आलेलं...


कोरडवाहूच्या वाहिवाटेन चालतांना

पुरता गेलाय उन्मळून...

खूपदा थांबतो झाडापाशी रात्री-अपरात्री

पूर्ण तयारीनिशी...

अगतिकतेतही दिसतो त्याला

माझ्यातल्या आशेचा अंकूर


दूर ठेऊ लागलाय वावरापासून

जपतोय मला... नासवणाऱ्या तणापासून

धास्तावून विचारतोय

माझ्या डोळ्यातील त्याच्या स्वप्नांविषयी


आता देत नाही कुठलाच दाखला

अन् धजावतही नाही

पुराणी टोचायला... 


मनोमन जाणून घेतलीय त्याने

बदललेल्या धोरणातील जीवघेणी फसगत...


Rate this content
Log in

More english poem from RAVINDRA DALVI

Similar english poem from Tragedy