Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Rana Surya

  Literary Captain

ହଜିଗଲା ମାମୁଁ ଘର

Tragedy

ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଈ ଡିବି, ଲଣ୍ଠନ ସବୁ ପୋଛି କିରାସିନି ପକେଇ ଜଳାଇଦିଏ | ଘରେ ସତେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜିଛନ୍ତି |

4    339 41