Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହାଏରେ ମୋ' ପାୱାର୍ ଚଷମା : ୧୪
ହାଏରେ ମୋ' ପାୱାର୍ ଚଷମା : ୧୪
★★★★★

© Pramit Mohapatra

Others

1 Minutes   7.1K    9


Content Ranking

ଆଜି ରବିବାର ଦିନଟି ବୋଲି,

ଆମିଷ ପାଇଁ ଯେ ମନ ମୁଁ କଲି,

ତାଜା ସେ ପିଆଜ, ବଟା ରସୁଣ,

କଷି ବନାଇବି ମାଛ ତିଅଣ।

ଛାଣି କଟା ମାଛ ରଖି ଯତନେ,

ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ପକାଇ ମନେ,

କରେଇରେ କଷେ ମସଲା ଧୀରେ,

କି ସେ ଯେ ସୁବାସ ମୋ' ରୋଷ ଘରେ।

ଶେଷେ ଯେ ଦେଲି ମୁଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ,

ମାଛ ପକାଇ ମୁଁ କଲି ତିଅଣ,

କେତେ ସହି ଅଛି ଆଜି କଷଣ,

ତିଅଣରୁ ଖାଲି ବାହାରେ ଫେଣ।

ପୁଣିରେ ମୋର ପାୱାର୍ ଚଷମା,

ଦେଖାଇ ଦେଲୁ ତୁ ତୋ'ର ମହିମା,

ରିନ୍ (RIN) ପାଉଡ଼ର୍ ଭାବି ମୁଁ ଲୁଣ,

କରିଅଛି ଆଜି ମାଛ ତିଅଣ।

ମୁନ୍ନା ମହାପାତ୍ର, ଗୁଣପୁର

ରବିବାର ମସଲା ମହିମା,

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..