Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହାଏରେ ମୋ’ ପାୱାର ଚଷମା -୮
ହାଏରେ ମୋ’ ପାୱାର ଚଷମା -୮
★★★★★

© Pramit Mohapatra

Others

1 Minutes   6.7K    8


Content Ranking

ସକାଳ ପହରୁ ପଡ଼େ କାକର,

ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ଘର ଭିତର,

ରହିଥାଏ ଖାଲି ସାଲଟେ ଘୋଡ଼ି,

ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଗରମ ମୁଢି ।

ଚାହା ପିଇବାକୁ ମନ ଯେ ବାଇ,

ଚାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ,

ରୋଷ ଘରେ ମୁଁ ଯେ ହେଲି ପ୍ରବେଶ

ଚାହାପତ୍ତି ସେ ଯେ କେଡ଼େ ସୁବାସ ।

ଶିତୁଆ ସକାଳ ନିସ୍ତେଜ ମନ,

ଚାହା ପିଇବାକୁ ଏଣେ ଉଚ୍ଚ୍ହନ୍ନ,

ଚାହା କପଟିକୁ ଧରି କନାରେ,

ଚାହା ଡେକଚିକୁ ଖାଲି ହାତରେ !

କାହିଁରେ ଯୌବନ ହେଲୁ ଉଭାନ,

ତୋତେ ଝୁରେ ଆଜି ଏ ବୁଢା ମନ,

ଦିଶେ ନାହିଁ ଭଲ ବୟସ ଦୋଷ,

କାହା ଉପରେ ମୁଁ କରିବି ରୋଷ ।

ମୁନ୍ନା ମହାପାତ୍ର, ଗୁଣପୁର

ସକାଳ ଘର ସୁବାସ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..