Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶୁଣୁଚ କି
ଶୁଣୁଚ କି
★★★★★

© Prafulla Chandra padhi

Others

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking

ତର ତର ହେଇ

ବାହାରିଲା ବେଳକୁ

ବେଳ ରତ ରତ॥

ଖଣ୍ଡି ଉଡା ମାନଙ୍କର

ଜାେ଼ର଼ ଉଡାଣ ।

ନେପଥ୍ୟ ସାହାରାରେ

କିଏ କେତେ

ଉଚ୍ଚ ଦିଶିଲା

ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଚାହିଁନି।

****

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଢୀ,କୋଲନରା

ବାହାରିଲା ନେପଥ୍ୟ ଦିଶିଲା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..