Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Purnimarani Sahoo

Others


1  

Purnimarani Sahoo

Others


ଅତୀତ

ଅତୀତ

1 min 560 1 min 560

ଜାଣିନି କାହିଁକି,


ହେଲେ ଅତୀତର ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅନୁଭୂତି କୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଢ଼ାଳି ସତେଜ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାହିଁଲେ ବି ନା ମୁଁ ସେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିପାରେ ନା ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼ି ପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏ ଅତୀତ ମୋର ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ପରି ଲାଗେ। ତଥାପି ଅତୀତର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। 

କାହିଁକି ଜାଣିଛ ?

ଭାବନାରେ ହେଉ ପଛେ ତୁମକୁ ମୋ ସାଥିରେ ତ ଦେଖେ।Rate this content
Log in