Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
# निरामय...

# निरामय निसर्ग डोंगराच्या , पायथ्याशी निरामय शांतता, हिरवाईने, वेढलेल्या निसर्गात! ढगांनी, झाकाळलेल्या,नभांचे सांजवेळी, उमटले,प्रतिबिंब, स्थिर जलाशयात !! ©® अनिल चांडक

By Anil Chandak
 69


More marathi quote from Anil Chandak
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract