Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
काही प्रश्न...

काही प्रश्न अनुत्तरितच राहतात..कायमचेच! तुटक, अर्धवट..!कधीकधी वाटतं ते तसेच राहिलेत तेच सोयीस्कर आहेत.दरवेळी निदान आपल्या मनाप्रमाणे अर्थ लावता येतो त्यांचा. बंद साच्याचं बंधन नाही,आपल्याला हवे तसे अनुमान काढण्याची मुभा दिलीये अशा अपूर्ण प्रश्नांनी !

By Tejal Dalvi
 95


More marathi quote from Tejal Dalvi
4 Likes   1 Comments
8 Likes   1 Comments
4 Likes   2 Comments
2 Likes   2 Comments
2 Likes   1 Comments

Similar marathi quote from Abstract