Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

vishal tarle

Others

3  

vishal tarle

Others

वर्दीतला देव

वर्दीतला देव

1 min
12.3K


विटेवरचा पांडुरंग

पहा वाटेवर आला

कर कटेचे काढून

काठीवर उभा झाला...


खाकी वर्दीत मी देव

उन्हा तान्हात पाहिला

देश वाचवण्यासाठी

प्राण पनाला लाविला...


तुज्या-माझ्या साठी रे तो

घरदार ते सोडून...

विनवितो देव तुला

खुद्द हात रे जोडून...🙏


मी सोडीयेले तुम्हासाठी

मूल-बाळ, घर-दार

अरे माझ्यासाठी तरी बाबा

तुम्ही सोडू नका घर...🙏


भक्तांच्या रक्षणाला

देव पडला बाहेर...

सांगे आळवून देव

आता घर च मंदिर..🙏


वर्दीतल्या देवाला ह्या

लाख मोलाचा सलाम

महाराष्ट्राच्या पोलिसा...

तुम्हा कोटी कोटी प्रणाम !!!🙏


Rate this content
Log in