taravkavya तरव

Classics


3  

taravkavya तरव

Classics


तुझे वेड लागले

तुझे वेड लागले

1 min 12K 1 min 12K

आठवावे चरीत्र तुझे की

साठवावे मनात रुप तुझे

भावविश्व हे अगाध तुझे

परी मज आवडते हे बोल तुझे

क्षणात मळभ दुर करणारे

कना कनात बसनारे प्रेम तुझे

मनमनात बसनारे दयाधन तुझे

करुनाकर हे नाम तुझे

तुज विन राहु दुर कसे

नसता समोर तुज आठवु कसे

रुप तुझे लाघवी डोळ्यात साठवु कसे

नकळतच मज लागले हे वेड तुझे

असे अम्रृताहुनी गोड नाम तुझे‌.

शब्दरुप हे भाव माझे

परी मनी आकांक्षा माझी

गळाभेट व्हावी तुझी

ही वेडी आस ही या मनाची


Rate this content
Log in

More marathi poem from taravkavya तरव

Similar marathi poem from Classics