Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Sachin B.Chavan

Others


3  

Sachin B.Chavan

Others


थोडं तरी बोल...

थोडं तरी बोल...

1 min 269 1 min 269

थोडं तरी बोल पोरी कोडं ते सोड,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....


कँटीनच्या चकरा, होतात सतरा,

कधी कधी वाटतयं झालो मी बकरा..

कशी आवडीन खातीया चहासंग रोल,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल......


थोडं तरी बोल पोरी कोडं ते सोड,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....


शाँपिंगच वेड, पैस हाय थोडं,

रोजचं मागते खायाला गोडं..

खाऊ खाऊन फुगली झालीया गोल,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....

थोडं तरी बोल पोरी कोडं ते सोड,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....


पायाचं नखं ते डोक्याच केस,

सगळच अगदी मँचिंग नेस..

किती ग करतीया माझ्या संग झोल,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....


थोडं तरी बोल पोरी कोडं ते सोड,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....

झाल ते पुरं, बोलतो खरं,

तुझ्याचपायी जीव हा झुर..

पैशान तोलू नको प्रेमाचं मोल

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....


थोडं तरी बोल पोरी कोडं ते सोड,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....

अंग मधाळं, व्हटं रसाळं,

कधी ग व्हणार आपुला मेळ..

आता तरी दार पोरी मनाचं खोल,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....


थोडं तरी बोल पोरी कोडं ते सोड,

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....

प्रेम हाय का नाही तेवढं त बोल.....Rate this content
Log in