Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shraddha Unknown

Romance Others

3  

Shraddha Unknown

Romance Others

ते दोघे (पक्षी)

ते दोघे (पक्षी)

1 min
55


दोन प्रेम-पाखरे,

कुजबूज करत आहे,

दोघे एकांतातील क्षण,

वेचत आहेत...!!


गोड हितगुजाचा आवाज,

सभोवताली घुमतो आहे,

त्याच साऱ्या क्षणांत,

जगाचे भान हरपत आहे...!!


हिरवळ निसर्गात,

दोघे खुशाल जगत आहे,

तहान-भूक सोबतीने,

भागवित आहे...!!


ऋतू पावसाळ्याची,

झळ झेलत आहे,

घरटे सांभाळत,

रात्र-दिवस काढत आहे...!!


Rate this content
Log in