Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Balkrishna Gharat

Others

3  

Balkrishna Gharat

Others

स्पर्ध्येसाठी कविता

स्पर्ध्येसाठी कविता

1 min
45


बाहेरी बघा कसा अद्यापि करोणा कहर आहे            

साथी देशात पुरस्थितीही ती महाभय॔कर आहे

वाढत्याचि बेकारी,उपासमारी;

महागाईनेसंगे वादळवारा;

पाण्याचेही थैमान रातभर आहे

गावा गावा सारे कसे ते बरे आहेत भेदरलेले            

साथी तया घाबरलेले ते कसे सारे शहर आहे

भविष्यात जणू समोरी उभी आहेत महाभूते           

आणि वर्तमानी तर रिक्त कंपीत ते कर आहे

लागल्याने तया ससेमिरा संकटांचा तो पाठी    

उजाड,शांत;एकांत कसं बरं शिवार घरआहे

का जो तो करोणाची ती भीती बाळगून आहे?            

तो तर एक साधा सर्दीचाच आजार ज्वर आहे

सरकारही करतोया पहा आटापिटा जिवाचा            

 तरी का त्या महामारीत रोज वाढती भर आहे? 


Rate this content
Log in