Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vimal Tambe

Others

4  

Vimal Tambe

Others

रक्षाबंधन

रक्षाबंधन

1 min
53


कृष्णाने बोट कापून काम ठेवले वाढूनl

भरजरी शालू द्रौपदीने दिला फाडूनl

द्रौपदीचा बंधू शोभे राधारमणl

कौरव सभेत द्रौपदीचे होता चिरहरणl

वस्त्र पुरवून कृष्णाने तिचे हरले मरणl

भावासाठी बहीण म्हणजे आन बाण शानl

या नात्यात नाही मान अपमानl


कर्मावतीने हुमायूनला पाठवली राखीl

कर्मावती बनली हुमायूनची सखीl

अहिल्यादेवीने राघोबाला बनवले भाऊl

राज्य न जिंकताच त्याने दिले तिला जाऊl

भाऊ-बहीण नात्याचे थोरपणl

आनंदाने भरलेले बालपणl

बहीण-भाऊ नाते चिरंतनl

या नात्याला नाही कशाचे बंधनl


मोठी बहीण भावाची शिक्षिका आणि आईl

लहान बहीण भावाची सर्व रहस्ये पोटात घेईl

भावासाठी बहीण सर्व जगाशी घेते पंगाl

बहिणीसाठी भाऊ करतो राडा व दंगाl

बहिणीशिवाय भावाचे कोणतेच कार्य होत नाही पुरेl

भावाला बहीण म्हणजे माहेर दुसरेl

या नात्याचे देवालाही स्वप्न पडले?

म्हणूनच भाऊ-बहीण हे नाते घडलेl


बहिणीसाठी रावणाने घडवले रामायणl

बहिणीसाठी त्याने केले सर्व समर्पणl

बहिणीची मुले भावासाठी जीव की प्राणl

भाचवंडासाठी तो स्वतःलापण ठेवील गहाणl

आईपेक्षा मुलांना मामा असतो लाडकाl

तोच वाचवतो जेव्हा आईचा उडतो भडकाl


भाऊ बहिणीचा श्वासl

बहीण भावाचा विश्वासl

सर्व संकटात भाऊ असतो पाठीl

तोच तिच्या आधाराची काठीl

पाऊस नाही पाणी नाही लव कशाने गळतेl

भावाचे दुबळेपण बहीण मनात जळतेl


Rate this content
Log in