Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Riya Chaudhari

Tragedy Others

3  

Riya Chaudhari

Tragedy Others

राखाडी ढग

राखाडी ढग

1 min
22


आलं आभाळ भरून आता पडेल पाऊस 

असं नको म्हणू सखे


बघ राखाडी सारे ढग हेच दगा देतील गं

होतं आभाळ भरलं मन आनंदलं होतं

होतं नभाकडं डोळं नव्हतं त्याच्यात बी जल

नाही पडला पाऊस, मन उदास उदास 

आता करीन मजूरी नाही मिळाली रं ती बी

रडतंय तान्हुलं माझं माय भूक लागली गं

पाणी पिऊन राया आपलं भागाल कसंतरी 

नाही बघवत आता माझी लेकरं उपाशी 

कशी कुठून मी देऊ त्यांना चतकोर भाकरी 

बाळ म्हणतो कसा माय किती बरं झालं

नाही पडला पाऊस नाही गळालं छप्पर 

नाही ठेवलं भांडं कुठं नाही साचलं घरात पाणी 


कसं सांगू तान्हुल्या तुला

नाही पाऊस पडला नाही फुलला मळा 

अन् अशातच सोन्या आपली इकली कपिला

म्हणूनच नाही तुला दुध भाकरीचा काला 

होती आस मी लावली सारी स्वप्नं भंगली 

दगा दिला रं मला याच राखाडी ढगांनी


Rate this content
Log in

More marathi poem from Riya Chaudhari

Similar marathi poem from Tragedy