Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Ramchandra Pandit

Others


4.6  

Ramchandra Pandit

Others


राधा ही बावरी

राधा ही बावरी

1 min 435 1 min 435

घटभरला डोईवरी हिंदळतो 

माठ सखे 

नदीकाठी बासरीचा

घुमला बघ नाद सखे 

कृष्ण तुझा सखा अन् राधा तू बावरी 

आपल्याच नादात 

कान्हा वाजवितो बासरी 

बासरीच्या नादाने हंबरती गाई-गुरे 

करिती घायाळ तुझ्या 

पायातील घुंगरे 

कानावर येते तुझ्या 

बासरीचे मंजुळ सुर

सावर त्या पदराला 

भिरभरते तुझी नजर 

घट भरला माठ सखे 

डुचमळतो सारखा 

वाट तुझी पाहतो 

नदीकाठी हा कृष्ण सखा


Rate this content
Log in