Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Ramchandra Pandit

Others

4.6  

Ramchandra Pandit

Others

राधा ही बावरी

राधा ही बावरी

1 min
449


घटभरला डोईवरी हिंदळतो 

माठ सखे 

नदीकाठी बासरीचा

घुमला बघ नाद सखे 

कृष्ण तुझा सखा अन् राधा तू बावरी 

आपल्याच नादात 

कान्हा वाजवितो बासरी 

बासरीच्या नादाने हंबरती गाई-गुरे 

करिती घायाळ तुझ्या 

पायातील घुंगरे 

कानावर येते तुझ्या 

बासरीचे मंजुळ सुर

सावर त्या पदराला 

भिरभरते तुझी नजर 

घट भरला माठ सखे 

डुचमळतो सारखा 

वाट तुझी पाहतो 

नदीकाठी हा कृष्ण सखा


Rate this content
Log in