Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Nilesh Bamne

Others


3  

Nilesh Bamne

Others


प्रेम म्हणजे

प्रेम म्हणजे

1 min 224 1 min 224

माझी बुद्धी मला सांगते

या जगात प्रेम वगैरे असं काही नसतं

जे काही असतं ते फक्त आकर्षण असतं

एका देहाबद्दल दुसऱ्या देहाला वाटणारं

माझं हृदय मला सांगते

प्रेम ही अशी भावना आहे की ती फक्त असते

ती व्यक्त करता येत नाही व्यक्त होतही नाही

तीच फक्त वाटणं असतं अथवा वाटून घेणं

माझं मन मला सांगत

या जगात फक्त आणि फक्त प्रेमच असतं

हे सारं जग फक्त प्रेमासाठी चाललं आहे

प्रेम म्हणजे मिळवणे नव्हे तर फक्त देणं


Rate this content
Log in