Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rahul Pisal

Others

3.9  

Rahul Pisal

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
85


बीज रोवली मातीत,

त्यास मातीचा ही गंध,

ओढ त्या पावसाची,

बीज अंकुरण्याचा छंद!


मातीत तो लोळला,

कष्टकरांचा तो नांगर,

आज राबराबतो शेतात,

उद्याची मिळाया भाकर!


त्याच्या येण्याची वाट मी,

तिच्या भेटीसारखी पाहिली,

भावनांचे ढग मनी दाटताना,

ओढ मनी अजूनी तशीच राहिली!!!


Rate this content
Log in