Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vijaykumar Shirke

Tragedy Others

3  

Vijaykumar Shirke

Tragedy Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
129


ओढ पावसाची

मेघूटात डोळे

रुक्ष धरित्रीला

श्रावण डोहाळे|


नांगर भुईत

सर्जा राजा ओढी

डोई कुणब्याच्या

कर्जाची गाठोडी|

 

तान्हेला चातक

गवसेना थेंब

मातीत बियाणी

नच दिसे कोंब|


धावताती नभ

कोरडे-कोरडे

जित्राबं उपाशी

आर्त हांबरडे|


ओढ पावसाची

मयुर नाचेना

पाहा रे केशवा

जगताची दैना|


Rate this content
Log in

More marathi poem from Vijaykumar Shirke

Similar marathi poem from Tragedy